top of page
logo_white_transparent.png

Vraag en aanbod
perfect in balans

De markt van verse groenten is er een van constante tekorten en overschotten. VanBoven voorspelt de oogst van versproducten, waardoor vraag en aanbod perfect op elkaar kunnen worden aangesloten. Het resultaat is minder verspilling, korte ketens en eerlijke prijzen.
HOME
green abbage up close

Grip op de oogst

Het telen van verse groenten is een echte kunst - een complex proces waarin op honderden hectaren tegelijk wordt gedanst met de natuur. Naar de opbrengst blijft het vaak gissen tot het laatste moment. Daar brengt VanBoven verandering in.

Onzekerheden aan het begin van de supply chain reizen als een zweepslag door de gehele keten. Zo kunnen zelfs de kleinste inschattingsfouten in de teelt tot grote kostenposten leiden bij inkooporganisaties en retailers.

Wanneer de productie van versproducten onverwachts stijgt zitten telers met een grote voorraad kort houdbaar product. Verspilling kan voorkomen worden door samen te werken in de keten en zo de vraag tijdelijk te verhogen. VanBovens voorspellingen bieden precies de tijd die nodig is om dergelijke afstemming mogelijk te maken.

Een uitdagende supply chain

Voedselverspilling

Hoe doen we dit?

1

Voorspellen op perceelsniveau

We verzamelen op regelmatige basis een breed scala aan data waarmee we de oogst op perceelsniveau in kaart brengen. Denk aan dronedata, weergegevens en plantschema's.

2

Op bedrijfsniveau in kaart

We aggregeren de resultaten tot een overzicht op bedrijfsniveau. Zo weet een teler precies hoeveel er de komende tijd geoogst en verkocht kan worden.

3

Het gehele kanaal in beeld

Door de data verder te aggregeren kan het gehele aanbod binnen een productcategorie in samenwerking tussen telers en inkooporganisaties inzichtelijk worden gemaakt.

Vraag en Aanbod in balans

4

Met deze inzichten krijgen telers en inkooporganisaties enkele weken de tijd om in te spelen op schommelingen in de productie. Precies genoeg om vraag en aanbod in balans te houden.

Voor wie?

Als teler kunnen we je helpen de groei van krop- en koolgewassen inzichtelijk te maken en het ideale oogstmoment en -proces te bepalen. We zijn gespecialiseerd in broccoli, sla en diverse koolsoorten.

We ondersteunen inkoopafdelingen door nauwkeurige oogstvoorspellingen aan te leveren. Graag denken we mee om tot een oplossing te komen die naadloos aansluit bij de bestaande bedrijfsprocessen.

Voor veredelaars, proeftuinen, agrarische uitzendbureaus en andere dienstverleners leveren we maatwerk. Nauwkeurige krop- en koolmetingen of technische expertise nodig? Neem dan contact op.

tractor

Telers van verse groenten

Inkooporganisaties, retail en verwerkende industrie

Agrarische dienstverleners

agriculture icon
factory icon
Voor wie
Hoe
bottom of page